Kariyer

Anasayfa Kariyer

Akkaş & Partners Kariyer

Hukukun her alanında dinamik ve nitelikli ekibi ile hizmet veren Akkaş&Partners olarak, siz değerli meslektaşlarımız ile beraber çalışmaktan memnuniyet duyarız.

Yapılan her başvuru bizim için değerlidir ve her başvuru detaylı bir şekilde değerlendirilmektedir. Avukat/Yasal Stajyer/Öğrenci Stajyer pozisyonu için başvurularınızı lütfen mail olarak ik@akkaspartners.com adresine özgeçmişiniz ekte olacak şekilde gönderiniz.

 • Akkaş&Partners Hukuk Bürosu / Av. Muhammet Emre Akkaş (“A&P Hukuk Bürosu”) tarafından
  veri sorumlusu sıfatıyla, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinin 2. fıkrasında yer
  alan kişisel veri işleme şartları (kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya
  ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin
  işlenmesinin gerekli olması vb.) haricinde, kişisel verilerinizin işlenmesi ve/veya aktarılması
  kapsamında aşağıdaki hususlara ilişkin açık rızanızı talep ediyoruz.

 • Akkaş & Partners Hukuk Bürosu tarafından personel alım sürecinde İstanbul Barosu internet sitesinde
  ve www.akkaspartners.com internet adresinde yayımlanan Kişisel Verilerin Korunması Hakkında İş
  Başvuru Adayı Aydınlatma Metni kapsamında,
  Başvuru sürecinde sunduğum ve yukarıda belirtilen Aydınlatma Metni’nde yer alan tüm kişisel
  verilerimin, saklama ve arşiv faaliyetlerinden yararlanılması ve veri güvenliğinin sağlanması
  amacıyla yurt içi ve yurt dışında bulunan bilgi teknolojileri, bulut ve arşiv hizmeti veren şirketlere
  aktarılmasına, e-posta irtibat adreslerinin e-posta hizmeti altyapılarının yurt dışında bulunan veri
  merkezlerinde tutulması sebebiyle yurt dışına aktarılmasına, asil aday kabul olmaması durumunda
  yedek aday kategorisinde değerlendirilmek üzere başvurumu yaptığım tarih itibariyle 1 (bir) yıl süre
  ile muhafaza edilmesine açık rıza veriyorum.
  İşbu açık rızamı dilediğim zaman geri alabileceğimi, açık rızamı vermediğim takdirde başvuru
  sürecinde A&P Hukuk Bürosu ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin yukarıdaki amaçlar
  kapsamında işlenemeyeceğini biliyorum.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Akkaş Partners Hukuk Bürosu / Av. Muhammet Emre Akkaş tarafından veri sorumlusu sıfatıyla, özel hayatın gizliliğinin korunması prensibi başta olmak üzere; müşterilerimizin kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında Kanun’a uygun olarak kaydedilecek, sınıflandırılacak, saklanacak, güncellenecek ve Kanun’da sayılan işlenme şartları çerçevesinde işlenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere aktarılacaktır.

İşbu Aydınlatma Metni, yürürlükte bulunan ilgili mevzuata ve başta Kanun olmak üzere, Kurul tarafından yayımlanan yönetmelik, tebliğ, karar ve rehberlerde gösterilen kurallara uygun olarak hazırlanmıştır. Aydınlatma Metni’nin yayım tarihinden sonra Kanun veya ilgili sair mevzuatta değişiklik olması ve Aydınlatma Metni’nin söz konusu değişiklikle uyumsuz hale gelmesi durumunda değiştirilen hüküm ve kurallar uygulama alanı bulacaktır. Kurul tarafından yayımlanan bilumum tebliğ, karar ve rehberler tarafımdan/tarafımızca takip edilmekte, Aydınlatma Metni ile öngörülen kurallar güncel tutulmaktadır.

1. VERİ SAHİBİ/İLGİLİ KİŞİ

İşbu Aydınlatma Metni kapsamındaki veri sahibi ilgili kişiler, kişisel verileri işlenen müvekkil, müvekkil adayı, iş ortağı, tedarikçi ve çözüm ortakları dahil olmak üzere tüm gerçek kişilerdir.

2. VERİ SORUMLUSU VE TEMSİLCİSİNİN KİMLİĞİ

Kanun uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Büromuz tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin sorularınız için akkas@akkaspartners.com e-posta adresi üzerinden Büro İrtibat Kişisi ile iletişime geçebilirsiniz.

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI, İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEPLERİ VE TOPLANMA YÖNTEMLERİ

Büromuz, kişisel verileri Kanun’un 5. ve 6. maddesinde “kişisel verilerin işlenme şartları” başlığı altında belirlenen şartlara uygun şekilde ve ölçüde kişisel verilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere aktarabilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir. Büromuz kişisel verilerin işlenme amaçlarını açıkça ortaya koymakta ve yine iş faaliyetleri doğrultusunda bu faaliyetlerle bağlantılı amaçlar kapsamında kişisel veri işlemektedir.

İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen kanal ve yöntemlerle toplanan Kişisel Verileriniz aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebepler dahilinde Büromuz tarafından işlenmektedir:

Veri İşleme Faaliyeti: Çalışan Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
Kimlik Bilgisi • Ad-Soyadı
• Doğum Tarihi/Yeri
• T.C. Kimlik Numarası
• Uyruk
• Medeni Hal Bilgisi
(özgeçmişte tarafımıza
bildirildiği takdirde)
İletişim
Bilgisi
• E-Posta Adresi
• İkametgâh Adresi
• Cep Telefonu Numarası
• İşe Başvuru ve İşe Alım Süreçlerinin
• Yürütülmesi ve Sonuçlandırılması,
• İnsan Kaynakları Süreçlerinin
Planlanması,
• İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
• Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin
Yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin
Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Şirket tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama
Yöntemleri
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz basılı başvuru formları vasıtasıyla toplanmaktadır.
Veri İşleme Faaliyeti: Çalışan Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları
Özlük Verisi

Mesleki Deneyim

• Özgeçmiş Bilgileri

• Mezuniyet Transkripti
• Avukatlık Ruhsatı

Dernek ve
Vakıf Bilgisi
• Dernek ve Vakıf
Üyeliği Bilgileri
(özgeçmişte tarafımıza
bildirildiği takdirde)
Görsel ve
İşitsel Kayıt
Verisi
• Vesikalık Fotoğraf
Diğer • Başvurulan Birim
Bilgisi
• Mülakat Verileri
• Çalışan Adayı/Stajyer/Öğrenci Seçme ve
Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi,
• Çalışan Adaylarının Başvuru Taleplerinin
ve İlgili Pozisyona Uygunluğunun
Değerlendirilmesi,
• İşe Başvuru ve İşe Alım Süreçlerinin
Yürütülmesi ve Sonuçlandırılması,
• İnsan Kaynakları Süreçlerinin
Planlanması,
• Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
• Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin
Yürütülmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesinin
Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, Şirket tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama
Yöntemleri
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz basılı başvuru formları vasıtasıyla toplanmaktadır.

4. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI 

Veri sahiplerine ait kişisel veriler yalnızca yukarıda sayılan amaçlar ve paylaşım amacınız dahilinde işbirliği içerisinde olduğumuz tedarikçiler ve iş ortaklarımız, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının talep ettiği belge ve amaçlarla sınırlı olarak iş ortaklarına, avukatlarına ve yetkili mahkeme ve/veya icra daireleri ile kamu kurum ve kuruluşlarına, mütalaa talep ettiğiniz danışmanlar, bilgi teknolojileri ve arşiv hizmeti veren şirketler ile paylaşılmaktadır.

5. KİŞİSEL VERİLERİN YURT DIŞINDA BULUNAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Kişisel verileriniz; saklama ve arşiv faaliyeti amacıyla yararlanılan sistem altyapılarının veya bulut sistemlerinin yurt dışında bulunması, tarafımıza ait e-posta hizmeti altyapılarının yurt dışında bulunan veri merkezlerinde tutulması, mütalaa talep ettiğiniz danışmanın yurt dışında bulunması, internet sitemizde bulunan iletişim formunda belirtilen bilgilerin otomatik yolla altyapısı yurt dışında bulunan e-posta veri merkezlerine iletilmesi çerçevesinde yurt dışı ile paylaşılabilmektedir.

6. KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.akkaspartners.com adresinde paylaşılmış olan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurmak ile veya başvuru formunda yazılı zorunlu bilgilerinizi içerir başka bir belge ile yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Büromuza daha önce bildirilen ve Büromuzun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kimliğiniz teyit edilebilir bir biçimde Büromuza ait aşağıda belirtilen Nisbetiye Mahallesi Peker Sokak No:4 Daire:3 Etiler / Beşiktaş 34340, Türkiye adresine veyahut akkas@akkaspartners.com irtibat adresine iletmeniz durumunda talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Büromuz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

● Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

● Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

● Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

● Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

● Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

● Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

● İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

● Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Veri Sorumlusu : Akkaş & Partners Hukuk Bürosu / Av. Muhammet Emre Akkaş

Adres : Nisbetiye Mahallesi, Peker Sokak, No:4 Daire:3 Etiler, Beşiktaş/İstanbul

Telefon : +90 212 325 3400