Çalışma Alanlarımız

Anasayfa Çalışma Alanlarımız

Bankacılık, Finans ve Sermaye Piyasası Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Ticaret ve Şirketler Hukuku

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Sigorta Hukuku

Sağlık & İlaç Hukuku

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

Vergi & İdare Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

Uluslararası Ticaret Hukuku ve Tahkim

Bilişim Teknolojileri ve Telekomünikasyon Hukuku

Birleşme & Devralmalar

Fikri & Sınai Mülkiyet Hukuku

Spor Hukuku

Ceza Hukuku

Sosyal Medya Hukuku

Tüketici Hukuku

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

Proje Finansmanı & Girişim Sermayesi Hukuku

Startup Hukuku