Çalışma Alanlarımız

Anasayfa Çalışma Alanlarımız

Bankacılık, Finans ve Sermaye Piyasası Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Ticaret ve Şirketler Hukuku

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Sigorta Hukuku

Sağlık Hukuku

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

Vergi & İdare Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

Uluslararası Ticaret Hukuku ve Tahkim

Bilişim Teknolojileri ve Telekomünikasyon Hukuku

Birleşme & Devralmalar

Fikri & Sınai Mülkiyet Hukuku

Spor Hukuku

Ceza Hukuku

Sosyal Medya Hukuku

Tüketici Hukuku

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

Proje Finansmanı & Girişim Sermayesi Hukuku

Startup Hukuku