Tag Archive: yönetimkurulu

HALKA AÇIK ORTAKLIKLARDA BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN YETKİLERİ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Kurumsal yönetim, şirketin “hesap verilebilirlik” anlayışının geliştirilmesi ile şeffaf temsil anlayışının oluşturulması ihtiyacının karşılığı olarak geliştirilen ortak temel yaklaşımdır. Bu yaklaşıma 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda ve Kurumsal Yönetim Tebliği No. II-17.’nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer verilmiştir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda ise bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin Sermaye Piyasası Kanunu mevzuatında