Tag Archive: Ticari Faaliyet

Kâr Payı Ve Kâr Payı Avansı Dağıtımına İlişkin Sınırlamalar Ve İstisnalar

Kâr Dağıtımı ve Kâr Payı Avansına İlişkin Sınırlamalar  Covid-19 salgınının ve bu süreçte alınması gereken olağanüstü tedbirlerin meydana getirmesi muhtemel ekonomik ve finansal sorunlar ile mücadele kapsamında, şirketlerdeki sermaye yapılarının korunması amacıyla sermaye şirketlerinde kâr payı ve kâr payı avansı dağıtımına ilişkin birtakım sınırlamalar getirilmiştir. Nisan ayı içerisinde sıkça tartışılan kâr payı dağıtımının sınırlanmasına ilişkin

11 Mart 2021 Tarihli Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği

11 Mart 2021 tarihinde 31420 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan “Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği” kapsamında, piyasaya arz edilip tüketiciler tarafından kullanılan ya da kullanılması makul ölçüde öngörülebilir olan ürünlerin güvenliğinin sağlanabilmesi için bu alanda üreticilerin, dağıtıcıların ve yetki kuruluşlarının görevleri ve yükümlülükleri belirlenmiştir. Kapsam başlığı altında yönetmeliğin ürünlere ilişkin teknik düzenleme olmayan veyahut olsa dahi insan