Tag Archive: Ticari Elektronik İleti

BANKALARCA KULLANILACAK UZAKTAN KİMLİK TESPİTİ YÖNTEMLERİNE VE ELEKTRONİK ORTAMDA SÖZLEŞME İLİŞKİSİNİN KURULMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

1 Nisan 2021 tarihli 31441 sayılı Resmî Gazete’ de yayınlanan “Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik” kapsamında, bankalar tarafından müşteri kazanımında kullanılan uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine dair düzenlemeler yapılmıştır.   Yönetmeliğin 4. Maddesinde Uzaktan Kimlik Tespiti, “müşteri temsilcisi ile kişinin fiziksel olarak aynı ortamda bulunmasına gerek olmadan

İleti Yönetim Sistemi’ne İlişkin Sürelerin Ertelenmesi

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile 15.07.2015 Tarih ve 29417 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında elektronik iletişim araçlarıyla yapılan ticari iletişime dair bilgi verme yükümlülüklerine ve ticari elektronik iletilerde uyulması gereken hususlara ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. Hizmet sağlayıcılar tarafından alıcılara gönderilecek ticari iletilerin mevzuat