Tag Archive: Sözleşme

Malpraktis Uygulamalarında Hekimin Hukuki Sorumluluğu ve Rücu

Türk Tabipler Birliği Hekimlik Meslek Etiği Kurallarında hatalı tıbbi uygulama veya malpraktis; “bilgisizlik, deneyimsizlik ya da ilgisizlik nedeniyle bir hastanın zarar görmesi, hekimliğin kötü uygulaması” şeklinde tanımlanmıştır. Malpraktis ve komplikasyon kavramları, komplikasyonun tıbbi standartlara uygun gerçekleşen müdahaleye rağmen, ortaya çıkabileceği kabul edilen ve her türlü tedbire karşı meydana gelmesi kaçınılmaz zararlar olması bakımından birbirinden ayrılır.

BANKALARCA KULLANILACAK UZAKTAN KİMLİK TESPİTİ YÖNTEMLERİNE VE ELEKTRONİK ORTAMDA SÖZLEŞME İLİŞKİSİNİN KURULMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

1 Nisan 2021 tarihli 31441 sayılı Resmî Gazete’ de yayınlanan “Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik” kapsamında, bankalar tarafından müşteri kazanımında kullanılan uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine dair düzenlemeler yapılmıştır.   Yönetmeliğin 4. Maddesinde Uzaktan Kimlik Tespiti, “müşteri temsilcisi ile kişinin fiziksel olarak aynı ortamda bulunmasına gerek olmadan

Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine Ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik

1 Nisan 2021 tarihli 31441 sayılı Resmî Gazete’ de yayınlanan “Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik” kapsamında bankalar tarafından müşteri kazanımında kullanılan uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine dair düzenlemeler yapılmıştır. Yönetmeliğin 4. Maddesinde Uzaktan Kimlik Tespiti, “Müşteri temsilcisi ile kişinin fiziksel olarak aynı ortamda bulunmasına gerek olmadan çevrim içi