Tag Archive: Şirket

Kâr Payı Ve Kâr Payı Avansı Dağıtımına İlişkin Sınırlamalar Ve İstisnalar

Kâr Dağıtımı ve Kâr Payı Avansına İlişkin Sınırlamalar  Covid-19 salgınının ve bu süreçte alınması gereken olağanüstü tedbirlerin meydana getirmesi muhtemel ekonomik ve finansal sorunlar ile mücadele kapsamında, şirketlerdeki sermaye yapılarının korunması amacıyla sermaye şirketlerinde kâr payı ve kâr payı avansı dağıtımına ilişkin birtakım sınırlamalar getirilmiştir. Nisan ayı içerisinde sıkça tartışılan kâr payı dağıtımının sınırlanmasına ilişkin

İmza Beyannameleri Hakkında Bilgilendirme

20 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirilen son değişiklik ile, Şirketlerin kuruluş süreçlerinde ve yetki devir ve atama süreçlerinin gerçekleştirdiği genel kurul süreçlerinde sunulması gereken evrakların başında gelen imza beyannamelerine ilişkin uygulamada belirsizliğe sebep olan imza beyannamesinin hangi kurum bünyesinde oluşturulacağına ve ne şekilde sunulması gerektiğine ilişkin düzenleme güncel ticari ihtiyaçlarla uyumlu hale getirilmeye çalışılmıştır. Bilindiği üzere