Tag Archive: Sağlık

SAĞLIK HİZMETLERİNDE TANITIM VE BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

29.07.2023 tarihli 32263 sayılı Resmî Gazete’de sağlık hizmetlerinde tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerine ilişkin temel ilke ve ölçütlerin belirlenmesi ve bu faaliyetlerin denetlenmesi ve uygulanacak yaptırımlara ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi amacıyla Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) yayımlanmıştır. Yönetmelikle birlikte sağlık hizmet sunumunda örtülü veya açık reklam yapılması ve yaptırılması yasak tutulmuş,

UZAKTAN SAĞLIK HİZMETLERİNİN SUNUMU HAKKINDA YÖNETMELİK

Giriş Sağlık hizmetlerinin ve muayenelerinin uzaktan sunulması 10.02.2022 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) ile yasal bir zemine kavuşmuştur. Bu yönetmeliğin temel amacı, sağlık hizmetinin mekândan ve coğrafyadan bağımsız olarak ve çağdaş tıbbi teknolojiye dayanılarak sunulmasına hizmet etmektir. Bu Yönetmelikle birlikte uzaktan sağlık hizmetinin kapsamına, uzaktan sağlık hizmeti sunacak sağlık

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kararıyla Getirilen Yeni COVID-19 Tedbirleri

Bütün dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınının bütün Türkiye dahil bütün dünyada ikinci ve üçüncü dalgalarının yaşanmasıyla birlikte birçok ülke salgının yayılmasını yavaşlatmak için yeni tedbirler almaya başlamıştır. Türkiye’de yeni tedbirler alan ülkeler arasında olup 4.11.2020 tarihi itibariyle Türkiye’de alınan yeni tedbirler İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından duyurulmuştur. İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin 100 Numaralı