Tag Archive: rıza

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 7499 SAYILI KANUN

12/03/2024 tarihli 32487 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Ceza Muhakemesi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7499 Sayılı Kanun ile,6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (KVKK)değişiklik yapılması öngörülmüştür. Getirilen değişiklikle, KVKK’nın AB Genel Veri Koruma Tüzüğüyle (GDPR) uyumlu hâle getirilmesi ve uygulamadaki ihtiyaçlara çözüm üretilmesi planlanmaktadır. Buna göre KVKK’nın yürürlükteki üç maddesinde (m. 6, m. 9