Tag Archive: KVKK

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 7499 SAYILI KANUN

12/03/2024 tarihli 32487 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Ceza Muhakemesi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7499 Sayılı Kanun ile,6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (KVKK)değişiklik yapılması öngörülmüştür. Getirilen değişiklikle, KVKK’nın AB Genel Veri Koruma Tüzüğüyle (GDPR) uyumlu hâle getirilmesi ve uygulamadaki ihtiyaçlara çözüm üretilmesi planlanmaktadır. Buna göre KVKK’nın yürürlükteki üç maddesinde (m. 6, m. 9

VERİ SORUMLULARI SİCİL BİLGİ SİSTEMİNE KAYIT VE BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

VERBİS Kayıt ve Bildirim Yükümlülüğü Nedir? 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 16’ncı m addesi kapsamında, kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının, kişisel veri işlemeye başlamadan önce, Veri Sorumluları Siciline kayıt yaptırmaları kural olarak zorunludur. Bu kapsamda, veri sorumlularının Kişisel Verilerin Korunması Kuru mu’nun online bir sistemi olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi

Veri Sorumluları Sicile Kayıt Yükümlülüğü Yerine Getirmeleri için Belirlenen Sürelerin Uzatılması Hakkında Karar

HUKUKİ BİLGİLENDİRME Konu: Veri Sorumlularının Sicile Kayıt Yükümlülüğünü Yerine Getirmeleri İçin Belirlenen Sürelerin Uzatılması Hakkında 11/03/2021 Tarih ve 2021/238 Sayılı Kararı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 16’ncı maddesi gereği, kayıt yükümlülüğü kapsamındaki kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişiler Kurul tarafından öngörülen sürelerde Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır. 11.03.2021 tarihinde Kişisel Verileri Koruma