Tag Archive: kıymetli evrak

KIYMETLİ EVRAKIN ZİYAI VE İPTALİ

Kıymetli evrak niteliği itibariyle hak, senet ve hak ve senedin birleşmesi unsurlarından oluştuğu için, kendine özgü bir iptal usulüne tabidir. Kendisinden ayrılamaz bir hak içeren senedin hak sahibinin rızası dışında elinden çıkması durumunda başkaları tarafından ele geçirilerek hakkın hukuksuz olarak kullanılması söz konusu olacağı için, bunu engellemek amacıyla bir iptal usulü öngörülmüştür. Bu iptal usulü