Tag Archive: Kısa Çalışma

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği

4857 sayılı İş Kanunu’nun “Çağrı Üzerine Çalışma ve Uzaktan Çalışma” başlıklı 14. maddesinde tanımlanmış olan ve Koronavirüs salgını nedeniyle değişen çalışma koşullarıyla beraber düzenlenmesi yoğun gereklilik arz eden uzaktan çalışma hususunda 31419 sayılı Uzaktan Çalışma Yönetmeliği (“Yönetmelik”) 10.03.2021 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanarak aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik ile uzaktan çalışmanın usul ve esasları belirlenmiş olup

Kısa Çalışma Ödeneği Uygulaması Sürelerinin Uzatılması

İşverenlerin zorlayıcı sebepler ve dışsal etkilerden kaynaklı dönemsel durumlar kapsamında kısa çalışma ödeneğinden yararlanmasını öngören uygulamada 3 aylık süre tamamlandı. 26 Mart 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 7226 sayılı Kanun ile 4447 sayılı İşsizlik Kanunu’na getirilen düzenleme uyarınca kısa çalışma ödeneğinden yararlanılmasına ilişkin öngörülen 3 aylık sürenin Haziran sonu itibariyle sona ermesi üzerine bugün Resmi Gazete’de