Tag Archive: Futbol Kulübü Borçları

FUTBOL KULÜBÜNÜN PROFESYONEL FUTBOLCU SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN BORÇLARI

Profesyonel futbolcu sözleşmesinin hizmet sözleşmesi olarak nitelendirilmesinin sonucu olarak hizmet sözleşmesinde işçi sürekli ve bağımlı olarak işverenin işini görmekte ve temel olarak işveren de iş görme edimi karşılığı temel olarak ücret ödemektedir. Ücret iş görme ediminin ana karşılığı olsa dahi, profesyonel futbolcu sözleşmesinde kulübün ek edimlerinin de bulunması gerekmektedir. Bu hususlar Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve