Tag Archive: elektronik para

Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik) 7 Ekim 2023 tarihli ve 32332 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Gerçekleştirilen değişikliklere dair ihtiyacın ve değişiklik kapsamının incelenmesi adına öncelikle yeni ödeme yöntemlerinin ihdas edilmesi ile bu hususta regülasyon ihtiyacının karşılığı