Tag Archive: Cumhurbaşkanlığı Kararı

Kısa Çalışma Ödeneği Uygulaması Sürelerinin Uzatılması

İşverenlerin zorlayıcı sebepler ve dışsal etkilerden kaynaklı dönemsel durumlar kapsamında kısa çalışma ödeneğinden yararlanmasını öngören uygulamada 3 aylık süre tamamlandı. 26 Mart 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 7226 sayılı Kanun ile 4447 sayılı İşsizlik Kanunu’na getirilen düzenleme uyarınca kısa çalışma ödeneğinden yararlanılmasına ilişkin öngörülen 3 aylık sürenin Haziran sonu itibariyle sona ermesi üzerine bugün Resmi Gazete’de

Koronavirüs Döneminde Getirilen Fesih Yasağının Ve Ücretsiz İzin Uygulamasının Uzatılması

Yeni Koronavirüs hastalığı (COVID-19) döneminde alınan tedbirler kapsamında 17 Nisan 2020 tarihinde yayımlanan ve yürürlüğe giren 7244 sayılı Kanun ile 4857 sayılı İş Kanunu’na Geçici 10. madde eklenerek iş veya hizmet sözleşmelerinin; ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan