Tag Archive: Covid-19

Kâr Payı Ve Kâr Payı Avansı Dağıtımına İlişkin Sınırlamalar Ve İstisnalar

Kâr Dağıtımı ve Kâr Payı Avansına İlişkin Sınırlamalar  Covid-19 salgınının ve bu süreçte alınması gereken olağanüstü tedbirlerin meydana getirmesi muhtemel ekonomik ve finansal sorunlar ile mücadele kapsamında, şirketlerdeki sermaye yapılarının korunması amacıyla sermaye şirketlerinde kâr payı ve kâr payı avansı dağıtımına ilişkin birtakım sınırlamalar getirilmiştir. Nisan ayı içerisinde sıkça tartışılan kâr payı dağıtımının sınırlanmasına ilişkin

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kararıyla Getirilen Yeni COVID-19 Tedbirleri

Bütün dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınının bütün Türkiye dahil bütün dünyada ikinci ve üçüncü dalgalarının yaşanmasıyla birlikte birçok ülke salgının yayılmasını yavaşlatmak için yeni tedbirler almaya başlamıştır. Türkiye’de yeni tedbirler alan ülkeler arasında olup 4.11.2020 tarihi itibariyle Türkiye’de alınan yeni tedbirler İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından duyurulmuştur. İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin 100 Numaralı

Veri Sorumluları Sicile Kayıt Yükümlülüğü Yerine Getirmeleri için Belirlenen Sürelerin Uzatılması Hakkında Karar

HUKUKİ BİLGİLENDİRME Konu: Veri Sorumlularının Sicile Kayıt Yükümlülüğünü Yerine Getirmeleri İçin Belirlenen Sürelerin Uzatılması Hakkında 11/03/2021 Tarih ve 2021/238 Sayılı Kararı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 16’ncı maddesi gereği, kayıt yükümlülüğü kapsamındaki kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişiler Kurul tarafından öngörülen sürelerde Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır. 11.03.2021 tarihinde Kişisel Verileri Koruma

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği

4857 sayılı İş Kanunu’nun “Çağrı Üzerine Çalışma ve Uzaktan Çalışma” başlıklı 14. maddesinde tanımlanmış olan ve Koronavirüs salgını nedeniyle değişen çalışma koşullarıyla beraber düzenlenmesi yoğun gereklilik arz eden uzaktan çalışma hususunda 31419 sayılı Uzaktan Çalışma Yönetmeliği (“Yönetmelik”) 10.03.2021 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanarak aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik ile uzaktan çalışmanın usul ve esasları belirlenmiş olup

Koronavirüs Döneminde Getirilen Fesih Yasağının Ve Ücretsiz İzin Uygulamasının Uzatılması

Yeni Koronavirüs hastalığı (COVID-19) döneminde alınan tedbirler kapsamında 17 Nisan 2020 tarihinde yayımlanan ve yürürlüğe giren 7244 sayılı Kanun ile 4857 sayılı İş Kanunu’na Geçici 10. madde eklenerek iş veya hizmet sözleşmelerinin; ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan