Tag Archive: BTK

BTK Alacak Ve Borçlarına İlişkin Uzlaşma Yönetmeliği

26/03/2021 tarihinde Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Alacak ve Borçlarına İlişkin Uzlaşma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yürütülen uzlaşma sürecini düzenlemektedir. Yönetmelik kapsamında uzlaşma süresince kamu yararının korunup gözetileceği, uyuşmazlıklarda davaya başvurulmadan önce uzlaşma yoluyla çözüm aranacağı, ihtilafların hakkaniyet çerçevesinde ve aynı eşit ölçütler

Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine Ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik

1 Nisan 2021 tarihli 31441 sayılı Resmî Gazete’ de yayınlanan “Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik” kapsamında bankalar tarafından müşteri kazanımında kullanılan uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine dair düzenlemeler yapılmıştır. Yönetmeliğin 4. Maddesinde Uzaktan Kimlik Tespiti, “Müşteri temsilcisi ile kişinin fiziksel olarak aynı ortamda bulunmasına gerek olmadan çevrim içi