Tag Archive: Borç

BTK Alacak Ve Borçlarına İlişkin Uzlaşma Yönetmeliği

26/03/2021 tarihinde Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Alacak ve Borçlarına İlişkin Uzlaşma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yürütülen uzlaşma sürecini düzenlemektedir. Yönetmelik kapsamında uzlaşma süresince kamu yararının korunup gözetileceği, uyuşmazlıklarda davaya başvurulmadan önce uzlaşma yoluyla çözüm aranacağı, ihtilafların hakkaniyet çerçevesinde ve aynı eşit ölçütler