Tag Archive: Adil Yargılanma Hakkı

25/02/2021 TARİHLİ ANAYASA MAHKEMESİ HATİCE AKGÜL BAŞVURUSU KARARI

Anayasa Mahkemesi 2018/35900 numaralı başvuruya ilişkin kararını 25/02/2021 tarihinde vermiştir. Verilen karar incelendiğinde Kişi Hak ve Hürriyetlerine ilişkin olarak, Adil Yargılanma Hakkı kapsamındaki Makul Sürede Yargılanma Hakkına dair önemli bir karara imza atılmıştır. Kararda işe iade talebiyle açılan davada gerekçeli kararın geç yazılması nedeniyle makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiası ortaya konulmuştur. Bu iddiayı

Hatice Akgül Tarafından Başvurusu Yapılan 25.02.2021 Tarihli Anayasa Mahkemesi Kararı

Anayasa Mahkemesi 2018/35900 numaralı başvuruya ilişkin kararını 25/02/2021 tarihli kararı incelendiğinde Kişi Hak ve Hürriyetlerine ilişkin olarak, Adil Yargılanma Hakkı kapsamındaki Makul Sürede Yargılanma Hakkına dair önemli bir karara imza atılmıştır. Kararda işe iade talebiyle açılan davada gerekçeli kararın geç yazılması nedeniyle makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiası ortaya konulmuştur. Bu iddiayı inceleyen Anayasa