Vergi & İdare Hukuku

Home Vergi & İdare Hukuku

Akkaş & Partners Hukuk Bürosu olarak, idarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kurallar öngören, kamu hizmetlerinin etkili şekilde sunulmasının temelini oluşturan, gerçek ve tüzel kişilerin idare ile olan ilişkilerini düzenleyen, toplumsal yaşama etkisi tartışılamaz olan İdare Hukuku alanında gerekli idari başvuruların yapılması, dava sürecinin yürütülmesi gibi geniş çapta hizmetler sunmaktayız.

Bunun yanı sıra, Vergi Hukuku alanında, özellikle yatırım ve işlemlere ilişkin vergi yapılandırılması, kurumlar vergisi, katma değer vergisi, damga vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi ve transfer fiyatlandırılması konularında faaliyet yürütmekteyiz.

İdare ve Vergi Hukuku kapsamında müvekkillerimize, Akkaş & Partners olarak, aşağıda belirtilen alanlarda hukuki hizmet sağlamaktayız,

  • Hukuka aykırı idari işlemlerin iptaline ilişkin davalar
  • İdari para cezaları, itiraz süreçleri ve iptal davaları
  • İhale hukukuna ilişkin ihtilaflar ve ihale davaları
  • İmar Hukukuna ilişkin ihtilaflar, çözüm yolları ve imar davaları
  • İdari Sözleşmelerden doğan davalar
  • Vergi uyuşmazlıklarının uzlaşma, cezada indirim ve düzeltme yoluyla çözümü
  • Vergi uyuşmazlıklarının yargı aşamasında dava yoluyla çözümü
  • Vergi suç ve cezaları