Spor Hukuku

Anasayfa Spor Hukuku

Spor Hukuku

 • Günümüzde spor endüstrisi maddi ve itibari değeri yüksek olan bir sektördür. Sporcuları, antrenörleri, kulüpleri, sponsorları, federasyonları, uluslararası yönetim teşkilatlarını, yarı-yargısal organları, devletleri ve diğer birçok ilgili kişi ve kuruluşu içinde barındıran bu karmaşık hukuki yapıyı anlayabilmek ve bu kişi/kurumların ihtiyaçlarına uygun hizmetler sunmak önem arz etmektedir.
 • Bu bağlamda, spor hukukuna sürekli gelişen ve hukuki gereksinimleri değişen bir hukuk dalı olarak yaklaşıyoruz. Amacımız, spor hukukunun kendine has özelliklerini dikkate alarak müvekkillerimizin karşılaşabilecekleri sorunları bertaraf etmektir. Böylece her bir uyuşmazlığa özgü ve uyuşmazlığı hızlı ve etkin metotlar izleyerek gidermeyi hedefliyoruz.

Akkaş & Partners olarak, bu alanda aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız:

 • Sporcuların ve Kulüplerin; CAS (Court of Arbitration for Sport), FIFA karar mercileri (Dispute Resolution Chamber, Players Status Committee, tek hakimler ve disiplin komitesi), UEFA karar mercileri ve diğer tahkim ve disiplin kurulları nezdinde temsili.
 • Sponsorluk Sözleşmesi, Sporcu ile Kulüp arasındaki Sözleşmeler, Oyuncu Sözleşmesi Sözleşmeleri, Turnuva Organizasyon Sözleşmesi ve diğer Sözleşmelerin tanzimi, incelenmesi ve müzakere edilmesi.
 • Ana Sözleşmelerinin ve talimatnamelerinin hazırlanmasında gerekli desteğin verilmesi.
 • Ulusal ve Uluslararası turnuvalarda hukuksal destek.
 • Sporcuların ve Kulüplerin hukuksal vergi sorunlarının çözümlenmesi.
 • Sporcuların, yazılı ve görsel basındaki kişilik haklarının korunması.
 • Sporcuların ve Kulüplerin saha içinde ve dışında gerçekleşecek haksız fiiller karşısında
  sorumluluğu.