Sağlık Hukuku

Anasayfa Sağlık Hukuku

Hukuk büromuzun, sağlık hukuku alanında sunduğu danışmanlık hizmeti yalnız hekimlere yönelik olmayıp, hatalı tıbbi uygulama neticesinde zarar görmüş olan hastalara da tarafımızca avukatlık hizmetleri sunulmaktadır.

Akkaş & Partners olarak, bu alanda aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız:

  • Hasta ve hekim hakları,
  • Malpraktis davaları
  • Muayenehane ve tıp merkezlerinin hukuki altyapısının hazırlanması
  • Özel sağlık kuruluşları yönetimi ile sağlık kuruluşları ve çalışanlarına yönelik kurumsal ve mesleki sorumluluk sigortaları,