İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Home İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Akkaş & Partners olarak, hem işçi hem de işverenin sahip oldukları yükümlülüklerin mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesinin yanı sıra işveren müvekkillerimize sürdürülebilir ve finansal riskleri asgariye indirilmiş politikalar oluşturması için hizmet sunmaktayız. Bunların yanında bireysel ve toplu iş hukuku sözleşmelerinin hazırlanması ve iş sözleşmelerinin feshi sonucunda oluşan ihtilafların giderilmesi başta olmak üzere iş hukukuna dair her türlü alanda müvekkillerimizin yanında yer almaktayız.

Akkaş & Partners olarak, bu alanda aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız:

  • Bireysel ve Toplu iş sözleşmelerinin müzakeresi
  • İşten çıkarma kapsamında doğan tazminatların takibi
  • İşvereni ve işçiyi koruyan düzenlemeler konusunda hukuki danışmanlık
  • İş hukuku kapsamındaki uyuşmazlıkların çözümünde arabuluculuk görüşmelerinde ve iş mahkemelerinde temsil