Category: Blog

Kâr Payı Ve Kâr Payı Avansı Dağıtımına İlişkin Sınırlamalar Ve İstisnalar

Kâr Dağıtımı ve Kâr Payı Avansına İlişkin Sınırlamalar  Covid-19 salgınının ve bu süreçte alınması gereken olağanüstü tedbirlerin meydana getirmesi muhtemel ekonomik ve finansal sorunlar ile mücadele kapsamında, şirketlerdeki sermaye yapılarının korunması amacıyla sermaye şirketlerinde kâr payı ve kâr payı avansı dağıtımına ilişkin birtakım sınırlamalar getirilmiştir. Nisan ayı içerisinde sıkça tartışılan kâr payı dağıtımının sınırlanmasına ilişkin

Hatice Akgül Tarafından Başvurusu Yapılan 25.02.2021 Tarihli Anayasa Mahkemesi Kararı

Anayasa Mahkemesi 2018/35900 numaralı başvuruya ilişkin kararını 25/02/2021 tarihli kararı incelendiğinde Kişi Hak ve Hürriyetlerine ilişkin olarak, Adil Yargılanma Hakkı kapsamındaki Makul Sürede Yargılanma Hakkına dair önemli bir karara imza atılmıştır. Kararda işe iade talebiyle açılan davada gerekçeli kararın geç yazılması nedeniyle makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiası ortaya konulmuştur. Bu iddiayı inceleyen Anayasa

11 Mart 2021 Tarihli Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği

11 Mart 2021 tarihinde 31420 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan “Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği” kapsamında, piyasaya arz edilip tüketiciler tarafından kullanılan ya da kullanılması makul ölçüde öngörülebilir olan ürünlerin güvenliğinin sağlanabilmesi için bu alanda üreticilerin, dağıtıcıların ve yetki kuruluşlarının görevleri ve yükümlülükleri belirlenmiştir. Kapsam başlığı altında yönetmeliğin ürünlere ilişkin teknik düzenleme olmayan veyahut olsa dahi insan

BTK Alacak Ve Borçlarına İlişkin Uzlaşma Yönetmeliği

26/03/2021 tarihinde Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Alacak ve Borçlarına İlişkin Uzlaşma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yürütülen uzlaşma sürecini düzenlemektedir. Yönetmelik kapsamında uzlaşma süresince kamu yararının korunup gözetileceği, uyuşmazlıklarda davaya başvurulmadan önce uzlaşma yoluyla çözüm aranacağı, ihtilafların hakkaniyet çerçevesinde ve aynı eşit ölçütler

Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine Ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik

1 Nisan 2021 tarihli 31441 sayılı Resmî Gazete’ de yayınlanan “Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik” kapsamında bankalar tarafından müşteri kazanımında kullanılan uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine dair düzenlemeler yapılmıştır. Yönetmeliğin 4. Maddesinde Uzaktan Kimlik Tespiti, “Müşteri temsilcisi ile kişinin fiziksel olarak aynı ortamda bulunmasına gerek olmadan çevrim içi

Arabuluculuk Sonucunda Yapılan Milletlerarası Sulh Anlaşmaları Hakkında Birleşmiş Milletler Konvansiyonunun Uygun Bulunması Hakkındaki Kanuna Dair Bilgilendirme

20 Aralık 2018 tarihinde BM Genel Kurulunun 73/198 sayılı Kararıyla kabul edilmiş olup 7 Ağustos 2019 tarihinden bu yana toplam 53 ülke tarafından imzalanmış olan “Arabuluculuk Sonucunda Yapılan Milletlerarası Sulh Anlaşmaları Hakkında Birleşmiş Milletler Konvansiyonu” bir diğer adıyla “Singapur Konvansiyonu” TBMM tarafından uygun bulmaya ilişkin 7282 sayılı Kanun’un 11 Mart 2021 itibariyle Resmî Gazete’de yayımlanmasıyla