Category: Haberler

İmza Beyannameleri Hakkında Bilgilendirme

20 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirilen son değişiklik ile, Şirketlerin kuruluş süreçlerinde ve yetki devir ve atama süreçlerinin gerçekleştirdiği genel kurul süreçlerinde sunulması gereken evrakların başında gelen imza beyannamelerine ilişkin uygulamada belirsizliğe sebep olan imza beyannamesinin hangi kurum bünyesinde oluşturulacağına ve ne şekilde sunulması gerektiğine ilişkin düzenleme güncel ticari ihtiyaçlarla uyumlu hale getirilmeye çalışılmıştır. Bilindiği üzere

İleti Yönetim Sistemi’ne İlişkin Sürelerin Ertelenmesi

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile 15.07.2015 Tarih ve 29417 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında elektronik iletişim araçlarıyla yapılan ticari iletişime dair bilgi verme yükümlülüklerine ve ticari elektronik iletilerde uyulması gereken hususlara ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. Hizmet sağlayıcılar tarafından alıcılara gönderilecek ticari iletilerin mevzuat

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kararıyla Getirilen Yeni COVID-19 Tedbirleri

Bütün dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınının bütün Türkiye dahil bütün dünyada ikinci ve üçüncü dalgalarının yaşanmasıyla birlikte birçok ülke salgının yayılmasını yavaşlatmak için yeni tedbirler almaya başlamıştır. Türkiye’de yeni tedbirler alan ülkeler arasında olup 4.11.2020 tarihi itibariyle Türkiye’de alınan yeni tedbirler İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından duyurulmuştur. İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin 100 Numaralı

Veri Sorumluları Sicile Kayıt Yükümlülüğü Yerine Getirmeleri için Belirlenen Sürelerin Uzatılması Hakkında Karar

HUKUKİ BİLGİLENDİRME Konu: Veri Sorumlularının Sicile Kayıt Yükümlülüğünü Yerine Getirmeleri İçin Belirlenen Sürelerin Uzatılması Hakkında 11/03/2021 Tarih ve 2021/238 Sayılı Kararı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 16’ncı maddesi gereği, kayıt yükümlülüğü kapsamındaki kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişiler Kurul tarafından öngörülen sürelerde Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır. 11.03.2021 tarihinde Kişisel Verileri Koruma

Kısa Çalışma Ödeneği Uygulaması Sürelerinin Uzatılması

İşverenlerin zorlayıcı sebepler ve dışsal etkilerden kaynaklı dönemsel durumlar kapsamında kısa çalışma ödeneğinden yararlanmasını öngören uygulamada 3 aylık süre tamamlandı. 26 Mart 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 7226 sayılı Kanun ile 4447 sayılı İşsizlik Kanunu’na getirilen düzenleme uyarınca kısa çalışma ödeneğinden yararlanılmasına ilişkin öngörülen 3 aylık sürenin Haziran sonu itibariyle sona ermesi üzerine bugün Resmi Gazete’de

Koronavirüs Döneminde Getirilen Fesih Yasağının Ve Ücretsiz İzin Uygulamasının Uzatılması

Yeni Koronavirüs hastalığı (COVID-19) döneminde alınan tedbirler kapsamında 17 Nisan 2020 tarihinde yayımlanan ve yürürlüğe giren 7244 sayılı Kanun ile 4857 sayılı İş Kanunu’na Geçici 10. madde eklenerek iş veya hizmet sözleşmelerinin; ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan