Akkaş & Partners Blog

Yapı Müteahhitlerine İlişkin Yeni Çıkan Yönetmelik ve Yönetmeliğin Getirdiği Düzenlemeler

İmar planlarına, fen, sanat, sağlık, çevre şartlarına ve standartlara uygun yapı inşa edilmesine yönelik yapım, faaliyet ve süreçlerinin takibinin sağlamasını amaçlayan Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik 02.03.2019 tarihinde 30702 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak, yürürlüğe girmiştir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü ve Açık Rıza Onayı Alınması ile Kurul’un Konuya İlişkin Güncel Kararları

Yürürlüğe girdiği 7 Nisan 2016 tarihinden itibaren, başta ticari şirketler olmak üzere Kanun kapsamında veri sorumlusu sayılan gerçek ve tüzel kişiler bakımından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndaki yükümlülüklere uyum çalışmaları, önemli bir gündem maddesi haline gelmiştir. Özellikle bilişim teknolojileri sektörünü yakından ilgilendiren bu Kanunun uygulanması;sektördeki ürün ve hizmet çeşitliliği, hızlı gelişim ve değişimden ötürü birtakım belirsizliklere neden olmaktadır. Bu kapsamda, belirsizliklerin giderilmesi adına Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) vermiş olduğu ve vereceği kararlar önem arz etmektedir.