Akkaş & Partners Blog

Arabuluculuk Sonucunda Yapılan Milletlerarası Sulh Anlaşmaları Hakkında Birleşmiş Milletler Konvansiyonunun Uygun Bulunması Hakkındaki Kanuna Dair Bilgilendirme

20 Aralık 2018 tarihinde BM Genel Kurulunun 73/198 sayılı Kararıyla kabul edilmiş olup 7 Ağustos 2019 tarihinden bu yana toplam 53 ülke tarafından imzalanmış olan “Arabuluculuk Sonucunda Yapılan Milletlerarası Sulh Anlaşmaları Hakkında Birleşmiş Milletler Konvansiyonu” bir diğer adıyla “Singapur Konvansiyonu” TBMM tarafından uygun bulmaya ilişkin 7282 sayılı Kanun’un 11 Mart 2021 itibariyle Resmî Gazete’de yayımlanmasıyla

Veri Sorumluları Sicile Kayıt Yükümlülüğü Yerine Getirmeleri için Belirlenen Sürelerin Uzatılması Hakkında Karar

HUKUKİ BİLGİLENDİRME Konu: Veri Sorumlularının Sicile Kayıt Yükümlülüğünü Yerine Getirmeleri İçin Belirlenen Sürelerin Uzatılması Hakkında 11/03/2021 Tarih ve 2021/238 Sayılı Kararı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 16’ncı maddesi gereği, kayıt yükümlülüğü kapsamındaki kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişiler Kurul tarafından öngörülen sürelerde Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır. 11.03.2021 tarihinde Kişisel Verileri Koruma

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği

4857 sayılı İş Kanunu’nun “Çağrı Üzerine Çalışma ve Uzaktan Çalışma” başlıklı 14. maddesinde tanımlanmış olan ve Koronavirüs salgını nedeniyle değişen çalışma koşullarıyla beraber düzenlenmesi yoğun gereklilik arz eden uzaktan çalışma hususunda 31419 sayılı Uzaktan Çalışma Yönetmeliği (“Yönetmelik”) 10.03.2021 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanarak aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik ile uzaktan çalışmanın usul ve esasları belirlenmiş olup

Kısa Çalışma Ödeneği Uygulaması Sürelerinin Uzatılması

İşverenlerin zorlayıcı sebepler ve dışsal etkilerden kaynaklı dönemsel durumlar kapsamında kısa çalışma ödeneğinden yararlanmasını öngören uygulamada 3 aylık süre tamamlandı. 26 Mart 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 7226 sayılı Kanun ile 4447 sayılı İşsizlik Kanunu’na getirilen düzenleme uyarınca kısa çalışma ödeneğinden yararlanılmasına ilişkin öngörülen 3 aylık sürenin Haziran sonu itibariyle sona ermesi üzerine bugün Resmi Gazete’de

Koronavirüs Döneminde Getirilen Fesih Yasağının Ve Ücretsiz İzin Uygulamasının Uzatılması

Yeni Koronavirüs hastalığı (COVID-19) döneminde alınan tedbirler kapsamında 17 Nisan 2020 tarihinde yayımlanan ve yürürlüğe giren 7244 sayılı Kanun ile 4857 sayılı İş Kanunu’na Geçici 10. madde eklenerek iş veya hizmet sözleşmelerinin; ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan

Bölge Adliye Mahkemelerinin Kararlarının Temyiz Edilebilirliğine İlişkin Güncel Anayasa Mahkemesi Kararı

Yazar: Stj. Av. İrem ÖRS Giriş Ceza Muhakemesi Kanununun Temyiz kenar başlıklı 286. maddesi Bölge Adliye Mahkemesi kararlarının temyiz edilebilirliğini düzenlemektedir. Bahsi geçen bu maddenin itiraza konu olan kuralını içeren  (2) numaralı fıkrasının (d) bendiyle ilk defa Bölge Adliye Mahkemesi tarafından verilen iki yıla kadar hapis cezalarının temyiz edilemeyeceğini düzenlemektedir. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1.