Akkaş & Partners Blog

TÜRK HUKUKU BAĞLAMINDA YAPI KOOPERATİFLERİ

Giriş Günümüzde, iş birliği ve ortaklığın gücünü keşfeden pek çok insan, kooperatifler aracılığıyla toplumsal ve ekonomik amaçlarını gerçekleştirmektedir. Kooperatifler, bireylerin ortak ihtiyaçlarını karşılamak, kaynakları paylaşmak ve dayanışma içinde hareket etmek amacıyla bir araya geldiği özel tüzel kişiliklerdir. Ayrıca farklı faaliyet konuları ve amaçlar doğrultusunda kooperatifler; yapı kooperatifleri, tüketim kooperatifleri, üretim kooperatifleri, taşıma kooperatifleri ve kredi

VERİ SORUMLULARI SİCİL BİLGİ SİSTEMİNE KAYIT VE BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

VERBİS Kayıt ve Bildirim Yükümlülüğü Nedir? 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 16’ncı m addesi kapsamında, kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının, kişisel veri işlemeye başlamadan önce, Veri Sorumluları Siciline kayıt yaptırmaları kural olarak zorunludur. Bu kapsamda, veri sorumlularının Kişisel Verilerin Korunması Kuru mu’nun online bir sistemi olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi

ALMAN TEDARİK ZİNCİRİNDE ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ YASASI

Almanya’da 16.07.2021 tarihinde yasalaşarak bazı şirketler için 01.01.2023 bazı şirketler içinse 01.01.2024 yılında uygulama alanı bulacak olan Tedarik Zincirinde Özen Yükümlülüğü Yasası (“LkSG” veya “Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz”) ilgili şirketlere, mal veya hizmet üretimi sırasında insan ve çevre hakları gibi bazı kurallara riayet etmeyi zorunlu kılmaktadır. Bu kapsamda koruma altına alınan hakların başlıcaları; yaşam hakkı, sağlık hakkı, adil

TARAFTAR TOKENLERİNİN HUKUKİ ANALİZİ

Giriş Fan token, diğer adıyla taraftar tokenler, spor kulüpleri ile taraftarları arasında etkileşimi artırmak, taraftarlara söz hakkı vermek ve onlara çeşitli avantajlar sunmak amacıyla çıkarılmış olan tokenlerdir. Taraftar tokenleri, kulüp anketlerinde oy kullanma hakkını veren dijital varlıklardır. Fan tokeni olan spor kulüpleri arasında; Atletico Madrid, Paris Saint-Germain, Juventus, Barcelona, Roma ve ülkemizden de Galatasaray, Fenerbahçe,

UZAKTAN SAĞLIK HİZMETLERİNİN SUNUMU HAKKINDA YÖNETMELİK

Giriş Sağlık hizmetlerinin ve muayenelerinin uzaktan sunulması 10.02.2022 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) ile yasal bir zemine kavuşmuştur. Bu yönetmeliğin temel amacı, sağlık hizmetinin mekândan ve coğrafyadan bağımsız olarak ve çağdaş tıbbi teknolojiye dayanılarak sunulmasına hizmet etmektir. Bu Yönetmelikle birlikte uzaktan sağlık hizmetinin kapsamına, uzaktan sağlık hizmeti sunacak sağlık

SOSYAL AĞ İÇERİK ÜRETİCİLERİ VE MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRİCİLERİNE YÖNELİK VERGİLENDİRME

12 Ocak 2022 tarihinde 31717 sayılı Resmî Gazete ‘de Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yayınladığı 318 sıra numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğinde sosyal ağ içerik üreticileri ve mobil uygulama geliştiricilerine yönelik vergilendirmenin detaylarına yer verilmiştir. Tebliğ kapsamında internet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde