Akkaş & Partners Blog

FUTBOL KULÜBÜNÜN PROFESYONEL FUTBOLCU SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN BORÇLARI

Profesyonel futbolcu sözleşmesinin hizmet sözleşmesi olarak nitelendirilmesinin sonucu olarak hizmet sözleşmesinde işçi sürekli ve bağımlı olarak işverenin işini görmekte ve temel olarak işveren de iş görme edimi karşılığı temel olarak ücret ödemektedir. Ücret iş görme ediminin ana karşılığı olsa dahi, profesyonel futbolcu sözleşmesinde kulübün ek edimlerinin de bulunması gerekmektedir. Bu hususlar Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve

FUTBOLCU MENAJERLİĞİ SÖZLEŞMESİ

Giriş Futbolcu menajerlik sözleşmesi, futbolcular ile menajerler (ya da menajerlik şirketleri) arasında yapılan bir anlaşmadır. Bu sözleşme, futbolcuların profesyonel kariyerlerini yönetmek, temsil etmek ve çeşitli konularda destek sağlamak amacıyla menajerlerle yapılan hukuki işlemdir. Menajerler, futbolcuların kariyerlerini geliştirmeye yardımcı olurlar ve onların adına çeşitli işlemleri ve görüşmeleri yürütürler. Bunlar arasında transfer görüşmeleri, reklam anlaşmaları, medya etkileşimleri,

FUTBOLCU SÖZLEŞMELERİNDEN DOĞAN İHTİLAFLARDA UÇK VE CAS SİSTEMİ

Giriş Futbol, dünyada milyonlarca insan tarafından tutkuyla takip edilen ve oynanan popüler bir spor dalıdır. Futbolcular ve futbol kulüpleri arasında imzalanan sözleşmeler, iki tarafın karşılıklı hak ve sorumluluklarını belirlemektedir. Ancak futbolcu sözleşmelerinden doğan anlaşmazlıklar ve uyuşmazlıklar her an ortaya çıkabilecektir. Bu tür uyuşmazlıkların çözümü, spor hukuku ve özel olarak futbol hukuku alanında uzmanlık gerektiren karmaşık

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA

Genel Olarak Kamulaştırmasız el atma, idarenin, özel mülkiyete konu bir taşınmaza, kamulaştırma usullerine aykırı bir şekilde “fiilen” veya “hukuki” bir işlemle bedelsiz olarak mülkiyet hakkını sınırlayarak el koymasıdır. İdare, bir kamulaştırma işleminde Kamulaştırma Kanunu’nda belirtilen hukuki prosedürleri uygulayıp mülkiyet hakkı sahibine kamulaştırılan yerin bedelini peşin veya taksit ile ödeyerek kamulaştırma yapmaktadır. Kamulaştırmasız el atmada ise,

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİN İPTAL EDİLMESİNE İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kurumu, 5271 Sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 231. maddesinde düzenlenmiş olup ilgili madde uyarınca, 2 yıl veya daha az süreli hapis cezasını öngören suçlarda ceza yargılaması sonucunda verilecek mahkûmiyet hükmünün açıklanmasının belirli şartlara bağlı olarak ertelenmesine, sanığın 5 yıl denetime tabi tutulmasına, süre sonunda suçu adeta işlememiş gibi tüm hükümlerin ortadan

İHRACAT BEDELİNİN YURDA GETİRİLMESİ USUL VE ESASLARI

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından 2018-32/48 Sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48) (“Tebliğ”)’in 12’nci maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak yayımlanan İhracat Genelgesi (“Genelge”) kapsamında ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi Zorunluluğu Genelge madde 4 uyarınca, ihracat bedellerinin yurda