Monthly Archives: Ekim 2023

Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik) 7 Ekim 2023 tarihli ve 32332 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Gerçekleştirilen değişikliklere dair ihtiyacın ve değişiklik kapsamının incelenmesi adına öncelikle yeni ödeme yöntemlerinin ihdas edilmesi ile bu hususta regülasyon ihtiyacının karşılığı

SAĞLIK HİZMETLERİNDE TANITIM VE BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

29.07.2023 tarihli 32263 sayılı Resmî Gazete’de sağlık hizmetlerinde tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerine ilişkin temel ilke ve ölçütlerin belirlenmesi ve bu faaliyetlerin denetlenmesi ve uygulanacak yaptırımlara ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi amacıyla Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) yayımlanmıştır. Yönetmelikle birlikte sağlık hizmet sunumunda örtülü veya açık reklam yapılması ve yaptırılması yasak tutulmuş,