Monthly Archives: Temmuz 2023

İHRACAT BEDELİNİN YURDA GETİRİLMESİ USUL VE ESASLARI

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından 2018-32/48 Sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48) (“Tebliğ”)’in 12’nci maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak yayımlanan İhracat Genelgesi (“Genelge”) kapsamında ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi Zorunluluğu Genelge madde 4 uyarınca, ihracat bedellerinin yurda

TÜRK HUKUKU BAĞLAMINDA YAPI KOOPERATİFLERİ

Giriş Günümüzde, iş birliği ve ortaklığın gücünü keşfeden pek çok insan, kooperatifler aracılığıyla toplumsal ve ekonomik amaçlarını gerçekleştirmektedir. Kooperatifler, bireylerin ortak ihtiyaçlarını karşılamak, kaynakları paylaşmak ve dayanışma içinde hareket etmek amacıyla bir araya geldiği özel tüzel kişiliklerdir. Ayrıca farklı faaliyet konuları ve amaçlar doğrultusunda kooperatifler; yapı kooperatifleri, tüketim kooperatifleri, üretim kooperatifleri, taşıma kooperatifleri ve kredi

VERİ SORUMLULARI SİCİL BİLGİ SİSTEMİNE KAYIT VE BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

VERBİS Kayıt ve Bildirim Yükümlülüğü Nedir? 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 16’ncı m addesi kapsamında, kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının, kişisel veri işlemeye başlamadan önce, Veri Sorumluları Siciline kayıt yaptırmaları kural olarak zorunludur. Bu kapsamda, veri sorumlularının Kişisel Verilerin Korunması Kuru mu’nun online bir sistemi olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi