Monthly Archives: Ekim 2022

ALMAN TEDARİK ZİNCİRİNDE ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ YASASI

Almanya’da 16.07.2021 tarihinde yasalaşarak bazı şirketler için 01.01.2023 bazı şirketler içinse 01.01.2024 yılında uygulama alanı bulacak olan Tedarik Zincirinde Özen Yükümlülüğü Yasası (“LkSG” veya “Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz”) ilgili şirketlere, mal veya hizmet üretimi sırasında insan ve çevre hakları gibi bazı kurallara riayet etmeyi zorunlu kılmaktadır. Bu kapsamda koruma altına alınan hakların başlıcaları; yaşam hakkı, sağlık hakkı, adil