Monthly Archives: Şubat 2022

UZAKTAN SAĞLIK HİZMETLERİNİN SUNUMU HAKKINDA YÖNETMELİK

Giriş Sağlık hizmetlerinin ve muayenelerinin uzaktan sunulması 10.02.2022 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) ile yasal bir zemine kavuşmuştur. Bu yönetmeliğin temel amacı, sağlık hizmetinin mekândan ve coğrafyadan bağımsız olarak ve çağdaş tıbbi teknolojiye dayanılarak sunulmasına hizmet etmektir. Bu Yönetmelikle birlikte uzaktan sağlık hizmetinin kapsamına, uzaktan sağlık hizmeti sunacak sağlık