Monthly Archives: Ekim 2021

HEKİMLERE MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI UYGULAMASI ÖZELİNDE AVUKAT SEÇME ÖZGÜRLÜĞÜNÜN TANINMASI

Ülkemizde hekimlerin mesleki sorumluluk sigortası, 26.05.2013 tarihli ve 28658 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları ve ekindeki Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası Klozu ile 21.07.2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2010/1)’in ekinde yer