Monthly Archives: Temmuz 2021

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU STATÜSÜ DEĞİŞİKLİĞİ

Türk Futbol Federasyonu’nun 28 Temmuz 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu’nda kabul edilen ve 11 Ağustos 2021 tarihli 31565 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Türk Futbol Federasyonu Statüsü Değişiklikleri” ile beraber Uyuşmazlık Çözüm Kurulu(UÇK), Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu(PFDK) ve Tahkim Kurulu üyelerinin, Hukuk Kurulları Aday Komisyonu tarafından belirlenen adaylar arasından TFF Genel Kurulu tarafından

25/02/2021 TARİHLİ ANAYASA MAHKEMESİ HATİCE AKGÜL BAŞVURUSU KARARI

Anayasa Mahkemesi 2018/35900 numaralı başvuruya ilişkin kararını 25/02/2021 tarihinde vermiştir. Verilen karar incelendiğinde Kişi Hak ve Hürriyetlerine ilişkin olarak, Adil Yargılanma Hakkı kapsamındaki Makul Sürede Yargılanma Hakkına dair önemli bir karara imza atılmıştır. Kararda işe iade talebiyle açılan davada gerekçeli kararın geç yazılması nedeniyle makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiası ortaya konulmuştur. Bu iddiayı

ARABULUCULUK SONUCUNDA YAPILAN MİLLETLERARASI SULH ANLAŞMALARI HAKKINDA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KONVANSİYONUNUN UYGUN BULUNMASI HAKKINDAKİ KANUNA DAİR BİLGİLENDİRME

20 Aralık 2018 tarihinde BM Genel Kurulunun 73/198 sayılı Kararıyla kabul edilmiş olup 7 Ağustos 2019 tarihinden bu yana toplam 53 ülke tarafından imzalanmış olan “Arabuluculuk Sonucunda Yapılan Milletlerarası Sulh Anlaşmaları Hakkında Birleşmiş Milletler Konvansiyonu” bir diğer adıyla “Singapur Konvansiyonu” TBMM tarafından uygun bulmaya ilişkin 7282 sayılı Kanun’un 11 Mart 2021 itibariyle Resmî Gazete’de yayımlanmasıyla

2021 TARİHLİ İSVİÇRE TAHKİM MERKEZİ TAHKİM KURALLARI

01 Haziran 2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olan İsviçre Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları, bu tarihten itibaren başlatılan tahkimlere kural olarak uygulanacaktır. Ayrıca eski adıyla Swiss Chambers’ Arbitration Institute (“SCAI”), yeni formatıyla Swiss Arbitration Center (“SAC”) olarak faaliyetlerine devam edecek Merkez, SCAI’nin yer aldığı tüm tahkim anlaşmaları için geçerli Tahkim Merkezi olarak dikkate alınacaktır. İsviçre Tahkim

BANKALARCA KULLANILACAK UZAKTAN KİMLİK TESPİTİ YÖNTEMLERİNE VE ELEKTRONİK ORTAMDA SÖZLEŞME İLİŞKİSİNİN KURULMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

1 Nisan 2021 tarihli 31441 sayılı Resmî Gazete’ de yayınlanan “Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik” kapsamında, bankalar tarafından müşteri kazanımında kullanılan uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine dair düzenlemeler yapılmıştır.   Yönetmeliğin 4. Maddesinde Uzaktan Kimlik Tespiti, “müşteri temsilcisi ile kişinin fiziksel olarak aynı ortamda bulunmasına gerek olmadan

Hukuk Muhakemelerinde Ses Ve Görüntü Nakledilmesi Yoluyla Duruşma İcrası Hakkında Yönetmelik

30 Haziran 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan ve aynı gün yürürlüğe giren “Hukuk Muhakemelerinde Ses ve Görüntü Nakledilmesi Yoluyla Duruşma İcrası Hakkında Yönetmelik”, duruşmaların uzaktan online yayın şeklinde yapılmasını sağlayacak düzenlemeler getirmektedir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun “Ses ve Görüntü Nakledilmesi Yoluyla veya Başka Yerde Duruşma İcrası” başlıklı 149.maddesine dayanarak çıkartılan bu Yönetmelik ile davada tarafın, vekilin,