Monthly Archives: Haziran 2021

YARGITAY KARARI IŞIĞINDA KİRA BEDELİNİ UYARLAMA DAVALARINDA İHTİYATİ TEDBİR

Salgın nedeniyle, kira ödemede güçlük ve bunun sonucunda kira bedelini uyarlama davaları yaygınlaşmıştır. TBK 138.madde kapsamında olağanüstü bir durum sonucunda aşırı ifa güçlüğü ortaya çıktığında kira bedelinin yeni koşullara uyarlanması mümkündür. Ancak bu davalarda ihtiyati tedbir alınıp alınamayacağına ilişkin farklı mahkemeler tarafından farklı kararlar verildiği görülmektedir. Yargıtay, 04.06.2021 tarihli 2021/3452 E., 2021/6001 K., Kararı ile