Monthly Archives: Mayıs 2021

SOSYAL MEDYA ETKİLEYİCİLERİ (“INFLUENCER”) TARAFINDAN YAPILAN TİCARİ REKLAM VE HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALAR HAKKINDA KILAVUZ

7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a dayanılarak hazırlanan ve Reklam Kurulu’nun 04.05.2021 tarihli ve 309 sayılı toplantısında 2021/2 numaralı ilke kararı olarak kabul edilen “Sosyal Medya Etkileyicileri Tarafından Yapılan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Hakkında Kılavuz’un amacı, sosyal medya etkileyicileri tarafından yapılan ticari reklam ve ticari uygulamalar hakkında reklam veren, reklam

Elektrikli Skuter Yönetmeliği

14 Nisan 2021 tarihli 31454 sayılı Resmî Gazete ’de Elektrikli Skuter Yönetmeliği yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Günümüzde giderek yaygınlaşan E-Skuterların hem trafikte hem ulaşımda kapladığı yer gözetilerek bu konuda hukuki bir düzenleme sağlanması adına çıkarılan yönetmelikte teknik, idari tedbirlere, sorumluluklara ve denetimlere yer verilmektedir. Yönetmelik; e-skuterların kullanım alanlarına, kullanım şekillerine, denetimlerine, yetkili işleticilerin sorumluluklarına ve gerekli

SİGORTACILIK KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLECEK FAALİYETLER VE MESAFELİ AKDEDİLEN SİGORTA SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

16 Haziran 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetler ve Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik, sigortacılık faaliyeti ile bu kapsama girmeyen işlerin sınırlarının tespiti, tüketici lehine yapılan sigorta sözleşmeleri, mesafeli akdedilen sigorta sözleşmeleri ile mal ve hizmet satışı ile bağlantılı olarak sunulan sigortalara ilişkin usul ve esasların belirlenmektedir. Yönetmeliğin kapsamında bulunan şirketler