Monthly Archives: Nisan 2021

ÖDEMELERDE KRİPTO VARLIKLARIN KULLANILMASINA DAİR YÖNETMELİK

16 Nisan 2021 tarihinde 31456 sayılı Resmî Gazete ‘de Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yayınlanan “Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmasına Dair Yönetmelik” ile ülkemizde ilk defa “”Kripto Varlıklara” dair bir düzenleme yürürlüğe girmiş oldu. Getirilen düzenlemeyle beraber 1. maddede belirtildiği üzere “ödemelerde kripto varlıkların kullanılmamasına, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya

Kâr Payı Ve Kâr Payı Avansı Dağıtımına İlişkin Sınırlamalar Ve İstisnalar

Kâr Dağıtımı ve Kâr Payı Avansına İlişkin Sınırlamalar  Covid-19 salgınının ve bu süreçte alınması gereken olağanüstü tedbirlerin meydana getirmesi muhtemel ekonomik ve finansal sorunlar ile mücadele kapsamında, şirketlerdeki sermaye yapılarının korunması amacıyla sermaye şirketlerinde kâr payı ve kâr payı avansı dağıtımına ilişkin birtakım sınırlamalar getirilmiştir. Nisan ayı içerisinde sıkça tartışılan kâr payı dağıtımının sınırlanmasına ilişkin

İmza Beyannameleri Hakkında Bilgilendirme

20 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirilen son değişiklik ile, Şirketlerin kuruluş süreçlerinde ve yetki devir ve atama süreçlerinin gerçekleştirdiği genel kurul süreçlerinde sunulması gereken evrakların başında gelen imza beyannamelerine ilişkin uygulamada belirsizliğe sebep olan imza beyannamesinin hangi kurum bünyesinde oluşturulacağına ve ne şekilde sunulması gerektiğine ilişkin düzenleme güncel ticari ihtiyaçlarla uyumlu hale getirilmeye çalışılmıştır. Bilindiği üzere

İleti Yönetim Sistemi’ne İlişkin Sürelerin Ertelenmesi

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile 15.07.2015 Tarih ve 29417 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında elektronik iletişim araçlarıyla yapılan ticari iletişime dair bilgi verme yükümlülüklerine ve ticari elektronik iletilerde uyulması gereken hususlara ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. Hizmet sağlayıcılar tarafından alıcılara gönderilecek ticari iletilerin mevzuat

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kararıyla Getirilen Yeni COVID-19 Tedbirleri

Bütün dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınının bütün Türkiye dahil bütün dünyada ikinci ve üçüncü dalgalarının yaşanmasıyla birlikte birçok ülke salgının yayılmasını yavaşlatmak için yeni tedbirler almaya başlamıştır. Türkiye’de yeni tedbirler alan ülkeler arasında olup 4.11.2020 tarihi itibariyle Türkiye’de alınan yeni tedbirler İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından duyurulmuştur. İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin 100 Numaralı

Hatice Akgül Tarafından Başvurusu Yapılan 25.02.2021 Tarihli Anayasa Mahkemesi Kararı

Anayasa Mahkemesi 2018/35900 numaralı başvuruya ilişkin kararını 25/02/2021 tarihli kararı incelendiğinde Kişi Hak ve Hürriyetlerine ilişkin olarak, Adil Yargılanma Hakkı kapsamındaki Makul Sürede Yargılanma Hakkına dair önemli bir karara imza atılmıştır. Kararda işe iade talebiyle açılan davada gerekçeli kararın geç yazılması nedeniyle makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiası ortaya konulmuştur. Bu iddiayı inceleyen Anayasa