Monthly Archives: Mart 2021

Veri Sorumluları Sicile Kayıt Yükümlülüğü Yerine Getirmeleri için Belirlenen Sürelerin Uzatılması Hakkında Karar

HUKUKİ BİLGİLENDİRME Konu: Veri Sorumlularının Sicile Kayıt Yükümlülüğünü Yerine Getirmeleri İçin Belirlenen Sürelerin Uzatılması Hakkında 11/03/2021 Tarih ve 2021/238 Sayılı Kararı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 16’ncı maddesi gereği, kayıt yükümlülüğü kapsamındaki kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişiler Kurul tarafından öngörülen sürelerde Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır. 11.03.2021 tarihinde Kişisel Verileri Koruma

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği

4857 sayılı İş Kanunu’nun “Çağrı Üzerine Çalışma ve Uzaktan Çalışma” başlıklı 14. maddesinde tanımlanmış olan ve Koronavirüs salgını nedeniyle değişen çalışma koşullarıyla beraber düzenlenmesi yoğun gereklilik arz eden uzaktan çalışma hususunda 31419 sayılı Uzaktan Çalışma Yönetmeliği (“Yönetmelik”) 10.03.2021 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanarak aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik ile uzaktan çalışmanın usul ve esasları belirlenmiş olup