Monthly Archives: Mayıs 2019

Bölge Adliye Mahkemelerinin Kararlarının Temyiz Edilebilirliğine İlişkin Güncel Anayasa Mahkemesi Kararı

Yazar: Stj. Av. İrem ÖRS Giriş Ceza Muhakemesi Kanununun Temyiz kenar başlıklı 286. maddesi Bölge Adliye Mahkemesi kararlarının temyiz edilebilirliğini düzenlemektedir. Bahsi geçen bu maddenin itiraza konu olan kuralını içeren  (2) numaralı fıkrasının (d) bendiyle ilk defa Bölge Adliye Mahkemesi tarafından verilen iki yıla kadar hapis cezalarının temyiz edilemeyeceğini düzenlemektedir. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1.